NGO i młodzież

Wsparcie aktywności społecznej poprzez organizacje i grupy nieformalne, nacisk na kształcenie i poszukiwanie liderów. Aktywizacja społeczna młodzieży

Więcej

Edukacja, kultura i sport

Promowanie aktywnego trybu życia, wsparcie inicjatyw wzmacniających zdrowie. Rozwój edukacji zawodowej, inwestycja w nowe technologie i sektor IT

Więcej

Polonia i zagranica

Budowanie i wzmacnianie więzi Polonii z krajem, wsparcie powrotów i funkcjonowania lokalnych wspólnot. Polonia jako ambasadorzy Polski

Więcej

Stop agresji

Program walki z agresją i mową nienawiści, skierowany do młodzieży szkolnej, rodziców, wychowawców i pedagogów szkolnych.

Więcej

Ekologia

Szacunek dla ziemi, edukacja ekologiczna, wsparcie osób i organizacji realizujących projekty ekologiczne, promowanie postaw zero waste, ekologicznych źródeł energii

Więcej

Mniejszości religijne i narodowe

Reprezentowanie lokalnych społeczności, dbanie o należyte traktowanie grup etnicznych i wyznaniowych

Więcej

O mnie


misja
wizja
kompetencje

lat 44, szczęśliwy mąż i tata dwóch córek: Kasi i Heli.
Z wykształcenia jestem informatykiem – pracuję w jednej z największych agencji interaktywnych w Polsce, jednak z natury jestem społecznikiem. Od blisko trzech dekad aktywnie działam w organizacjach pozarządowych. Pracuję z młodzieżą, szkolę liderów, inicjuję i prowadzę liczne projekty kulturalne i obywatelskie, np. organizuję warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, np. w Korei Południowej, Grecji, Ukrainie i Polsce, w tym także dla Polonii. Posiadam doświadczenie w obszarze współpracy zagranicznej, pracując kilka lat w Biurze Prasowym oraz Biurze ds. Europy Wschodniej Światowej Rady Kościołów w Genewie. Inicjuję wiele społecznych działań i konkursów, m.in. w ramach programu Patriotyzm Jutra (współpraca z Muzeum Historii Polski). Współtworzyłem i przez wiele lat byłem redaktorem naczelnym serwisu cerkiew.pl. Obecnie jestem członkiem redakcji portalu edukacyjnego www.szerokikadr.pl. W swojej obecnej pracy zawodowej tworzę projekt mający pomóc w zlikwidowaniu przemocy wśród młodzieży.

Moją dumą jest międzynarodowy portal fotograficzny OrthPhoto.net (który zainicjowałem i współtworzę), który z powodzeniem rozwija się, gromadząc ponad 5000 użytkowników prezentujących ponad 100 000 zdjęć z 79 krajów. Nasza działalność zaowocowała licznymi wystawami fotograficznymi w Polsce oraz w 17 krajach świata, m.in. w Etiopii, Gruzji, Rumunii, Holandii; gościliśmy też w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Startuję w wyborach parlamentarnych, ponieważ wierzę, że Polska może być bardziej otwarta, a Polski Parlament może być bardziej zróżnicowany. Widzę w nim miejsce nie tylko dla przedstawicieli poszczególnych partii politycznych, ale także dla reprezentantów różnorodnych środowisk społecznych i pozarządowych. Polski Parlament może być miejscem prawdziwie otwartym, gdzie uważność i wrażliwość na los innych jest standardem, Sejm może być wspólnotą zaangażowaną w budowanie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Polskiej polityce potrzeba ludzi z pasją, idealistów realnie stąpających po ziemi. Dzięki nim Sejm może być bliżej ludzi i ich potrzeb. Bo Polska jest warta nowego otwarcia!

Chętnie też odpowiem na Państwa pytania i wysłucham Państwa potrzeb – zapraszam do kontaktu.

Liczę na Państwa wsparcie w Wyborach Parlamentarnych 13 października 2019 roku! Już dziś serdecznie dziękuję za każdy oddany głos!

Aleksander Wasyluk

Umiejętność pracy w grupie

Od harcerstwa przez organizacje pozarządowe po pracę zawodową działam w zespole, umiem nim zarządzać, dobierać specjalistów i delegować obowiązki.

Doświadczenie w organizacjach pozarządowych

Od 26 lat działam społecznie: harcerstwo, bractwo, Stowarzyszenie Orthnet. Realizuję projekty, szkolę siebie i innych w kraju i za granicą.

Współpraca zagraniczna, wsparcie Polonii

Od wielu lat moja działalność wykracza poza Polskę. Współpracuję z międzynarodowymi organizacjami społecznymi i rządowymi. Wspieram działania polonijne, współpracuję z polskimi placówkami dyplomatycznymi z 17 krajów

PR, IT i nowe technologie

Jestem członkiem redakcji portalu edukacyjnego o fotografii Szeroki Kadr, współtworzę międzynarodowy portal fotograficzny OrthPhoto, organizuję szereg wystaw i konkursów fotograficznych. Tenis, siatkówka i koszykówka – to moje drugie hobby; uprawiając sport – odpoczywam, ale także doświadczam – społeczeństwa.

Kultura, sztuka i sport

Jestem członkiem redakcji portalu edukacyjnego o fotografii Szeroki Kadr, współtwórcą międzynarodowego portalu fotograficznego OrthPhoto, organizatorem wielu wystaw i konkursów fotograficznych.Więcej o moich dokonaniach i doświadczeniu

Moja działalność w liczbach


26 lat

działaności w NGO

15 krajów

w których pokazałem wystawy

100 tys.

zdjęć jest na Orthphoto

45 mln

osób usłyszało o moich wystawach


wsparcie